Vrh B

Brittany, Brigitt, Barney, Bryan 

Datum narození: 9.5.2003

Otec: Ich. Charosmack Cold As Ice 

Matka: Ch. Kitty Blataj

 

Rodokmen: 

Fotogalerie:

spolecnavrhB.jpg